Kolem druhé a třetí přehrady není tak živo jako kolem první. I když druhá část přehrady nabízí komorní koupání, malé travnaté plážičky a skalku, kde se dá příjemně relaxovat, v současném chladném počasí se tu nikdo nekoupe. Sem tam proběhne běžec, v družném rozhovoru se tu prochází několik maminek s kočárky. „Je to odporná barva. Doufám jen, že se v tom nebudeme koupat,“ poznamenala jedna z nich.

Zbytky skvrny na Mšenském potoce.Zdroj: Deník / Jan SedlákK jedné z olejovitých skvrn, které zbyly přímo na potoce, bezstarostně zamířila divoká kachna, i když do jejího středu se neodvážila.

Na Mšenském potoce a na přelivu z třetí do druhé nádrže jsou instalovány norné stěny. „Použili jsme je jako preventivní opatření, které mělo zamezit šíření látky do další části přehrady,“ vysvětlil vedoucí oddělení krizového řízení jabloneckého magistrátu Vratislav Pavlín. Látka se však přes obě norné stěny dostala.

Jestliže na potoce je několik menších skvrn, třetí přehrada je čistá. Velká skvrna se ale přes obě norné stěny a třetí přehradu dostala do přehrady druhé. Informaci sdělil na magistrát reportér Deníku. „To je pro nás nová informace, prověříme, co budeme muset udělat dál,“ sdělila mluvčí magistrátu Jana Fričová.

Magistrát po poradě sdělil, že žádná další opatření k šíření skvrny nebude činit. „Rybám ani dalším živočichům ta látka neubližuje,“ vysvětlila Fričová. Vzorky skvrny zkoumají v liberecké laboratoři ALS Czech republic. „Informace podáváme jen svým klientům,“ odpověděla pracovnice laboratoře na dotaz, zda už vědí, co skvrna obsahuje.

Magistrát má dostat výsledky až v příštím týdnu. „Zatím skutečně nevíme, o jakou látku se jedná, ani neznáme zdroj. Není jasné, zda jde o sinice, ropný produkt či něco jiného. Společně s Hasičským záchranným sborem LK jsme odebrali vzorky, které jsme zaslali k odborné expertíze na specializované pracoviště, informovali jsme Povodí Labe, orgány hygieny i České inspekce životního prostředí,“ přiblížil Vratislav Pavlín.

Zatím se neví ani to, odkud se látka do potoka a posléze do přehrady dostala. „Povodí Labe prozkoumalo štolu, kterou znečištěná voda přitéká, a zjistilo, že látka se držela ve výusti štoly, do které dále nezasahuje. Ph vody v potoce je neutrální, Nisa v Loučné je čistá a ani na březích nejsou žádné známky po neznámé látce. Také výtok Mšenského potoka ze zahrádek, jež jsou nad ním, se zdál čistý. Situaci neustále monitorujeme,“ doplnil Jan Goll z jabloneckého vodoprávního úřadu. Skvrnu mohly způsobit i sinice, které mají v některých případech podobnou konzistenci.