Do říčky Mohelky a dále do Jizery putují splašky z dešťové kanalizace z Kokonína. Někteří obyvatelé jsou napojeni jen na ni, bez využití septiků a žump. Nepříjemnou situaci se po letech hledání řešení pokusí napravit Severočeská vodárenská společnost po jednání s vedením jablonecké radnice.

SVS, a. s. v současnosti připravuje investiční akci. „Vyřeší nevyhovující kanalizační vyústění a odpadní vody odvede na novou čistírnu vod,“ upřesnila Dagmar Haltmarová, tisková mluvčí SVS.

Příprava výstavby čističky pro Kokonín narazila na odpor občanů. Lidem se nelíbí, že čistička má stát v obytné zóně. „Ale pro Kokonín je kanalizace více než nutná. Jsme na začátku jednání, budeme se snažit čističku posunout blíže k lesu,“ uvedl Petr Tulpa, starosta Jablonce.

Podle představ SVS má být mechanicko–biologická čistírna umístěna v dolní části Kokonína, v Rychnovské ulici naproti průmyslovému areálu. „Vzhledem k blízkosti zástavby bude čistírna z důvodu eliminace zápachu kompletně zakrytá,“ upřesnila Haltmarová.

Variantní řešení způsobů odkanalizování Kokonína byla projednávána i v minulosti. Jedna z variant počítala například s protažením nové kanalizace až do Rychnova, kde měla být svedena do stávající čističky odpadních vod. „Celkové náklady, které by musely počítat i s rekonstrukcí čističky, by se ale vyšplhaly na trojnásobek ceny projektu s čističkou v Kokoníně,“ upřesnil Otakar Kypta, místostarosta Jablonce, který povede hlavní jednání s SVS. „Vzhledem k technické i finanční stránce budoucí stavby, byla vybrána varianta individuální čističky pro oblast Kokonína,“ dodala Jana Fričová, tisková mluvčí jablonecké radnice.

Finanční rozsah SVS neudává, aby neovlivnila budoucí výběrové řízení na zhotovitele stavby. „Stavba by se měla realizovat v letech 2009 až 2010,“ upřesnila Haltmarová.