Jablonec nad Nisou se chce stát lídrem komunitní fotovoltaiky. Městská společnost Jablonecká energetická (JE) chce za cirka 100 milionů korun osadit desítky budov fotovoltaickými elektrárnami.

91 budov, 100 milionů korun, roční výkon 2640 megawatt. Taková je představa vedení společnosti JE o pětileté budoucnosti energií, konkrétně té elektrické. Již nyní má připraven plán, který počítá s výstavbou prvních elektráren na střechách ve vlastnictví společnosti a města. „Pokud půjde vše podle plánů, už letos by mohla fotovoltaická soustava o výkonu jedné megawatty fungovat,“ poznamenal ředitel JE Boris Pospíšil.

Kromě menších instalací do výkonu 50 kWp (jednotka výkonu solárního panelu v bodě maximálního výkonu za standardních podmínek) na střechách zdrojů JE by se mělo jednat o velké elektrárny s výkonem nad 50 kWp na budovách škol Liberecká a Mozartova a také na střeše bazénu.

Český červený kříž v Jablonci nad Nisou oceňoval další dobrovolné dárce krve z regionu.
FOTO: Dvacetkrát darovali krev, v Jablonci získali stříbrnou plaketu

V roce 2028 by pak měly všechny plánované fotovoltaické elektrárny vyrábět naplno. „Již loni v létě jsme vytipovali asi 130 objektů, ať již ve vlastnictví samotné společnosti, tak města, kde by mohly elektrárny vzniknout. Postupně byl výběr zúžen na 91 objektů,“ přiblížil ředitel Jablonecké energetické. Projekt předpokládá využití asi 50 procentní dotace ze Státního fondu životního prostředí.

Elektrárnami by měly být osazeny budovy škol či školek, městského bazénu nebo městské sportovní haly. „Ve většině těchto objektů JE vlastní nebo provozuje zdroje pro výrobu tepla,“ přiblížil manažer obchodu a projektů JE Martin Kočí. Zároveň jedná s distributorem elektrické energie o zkapacitnění sítě. „Nejoptimálnější by byla situace, kdyby se mohla elektřina mezi objekty přelévat. Třeba v létě nespotřebují školní budovy kvůli prázdninám skoro žádnou, zato je potřeba třeba v domově důchodců,“ přiblížil odborný konzultant projektu, člen energetického ateliéru Českého vysokého učení technického (ČVÚT) Hynek Beran.

Označil jablonecký projekt jako laboratoř, kde si právě distributor vyzkouší, jak bude nákladný a složitý přechod na zapojení obnovitelných zdrojů do sítě. „Protože podobné projekty budou přibývat po celé republice, otázkou je jen čas,“ doplnil Beran.

Ilustrační foto
Ministerstvo financí povolilo na rok kasino v Lidické, město chce podat žalobu

Město coby stoprocentní akcionář společnosti JE progresivní uvažování vítá. „Město samo by si neumělo s fotovoltaikou poradit, společnost má tým odborníků na energie a ve spolupráci s ČVÚT věřím, že bude projekt, který nám pomůže snížit energetickou náročnost, úspěšně dokončen,“ popsal primátor Jablonce Miloš Vele.

JE počítá s tím, že cirka 800 MW vyrobených fotovoltaikou ročně využije pro své provozy, zbytek by se měl přelívat dle potřeby mezi zapojenými objekty. Benefity z výroby elektrické energie si mezi sebe rozdělí město a jeho společnost. Tak, aby město ušetřilo na platbách za elektrické energie, a společnost aby mohla technologie dále rozvíjet. „V současné době probíhá proces nastavení obchodně právních podmínek mezi městem a JE, které se týkají nejen vlastní realizace, ale i následného provozu,” sdělil předseda představenstva společnosti, zároveň náměstek primátora pro správu majetku Petr Roubíček.

Samotné město by podle Roubíčka nemělo do projektu finančně vstoupit, alespoň ne do samotné realizace. „Je ale možné, že na některých budovách budeme muset třeba posílit nebo zrekonstruovat střechu, zřejmě nás nějaké výdaje tedy neminou,“ dodal.

Křest zvukové knihy Metamorfórky proběhl v liberecké obřadní síni.
Zvukovou knihu Metamorfórky pro nevidomé namluvily děti z Jablonecka

Legislativa Evropské unie, která je závazná i pro Českou republiku, zavádí v energetice ve formě nového právního subjektu „občanské energetické společenství“ a „společenství pro obnovitelné zdroje“. Tím vzniká kromě státních společností a soukromých burz závazný a rovnoprávný třetí pilíř evropské energetiky. Členy nebo podílníky takových společenství mohou být fyzické osoby, malé a střední podniky nebo místní orgány, včetně obcí. Mohou být zapojena do výroby elektřiny, včetně výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, její distribuce a dodávek, spotřeby, agregace, ukládání energie, služeb energetické účinnosti nebo služeb nabíjení elektrických vozidel nebo může svým členům či podílníkům poskytovat další energetické služby.

„Tato společenství jsou dobrovolná, jejich prvotním účelem není vytváření zisku, ale poskytování environmentálních, hospodářských nebo sociálních společenských přínosů svým členům nebo podílníkům nebo místním oblastem, kde provozují svou činnost,“ vysvětlil Hynek Beran.

V roce 2022 instalovala Jablonecká energetická prvních 27 panelů o výkonu 10 kWp na střechu zdroje v ulici Boženy Němcové