Dotační program je již zveřejněn a žádosti je možné podávat do 14. ledna příštího roku. Podrobnosti najdou zájemci na webu města mestojablonec.cz v kapitole Dotace. Zastupitelé také projednali dotační programy na podporu kulturních aktivit (1 680 tisíc), sociální péče a zdravotnictví (100 tisíc), výchovy a vzdělávání (100 tisíc) a sportu (2 290 tisíc). Žádosti do těchto programů mohou zájemci podávat od 15. ledna do 6. února.