Na sobotu 18. září připravili Den otevřených dveří na úpravně vody Souš, která prošla nedávno rozsáhlou rekonstrukcí. Zásobuje sto tisíc domácností v regionu. Nákladné práce spokly třináct a půl milionu eur.

Na exkurzi se vypravily stovky lidí. Jedné ze skupin se při prohlídce věnoval Luboš Pelikán.