„Díky současné situaci na trhu s energiemi, výhodným nákupům plynu na spotových trzích, a také po vyhodnocení letošní topné sezóny, jsme si mohli dovolit snížit ceny zpětně k 1. lednu letošního roku,” sdělil předseda představenstva JE Petr Roubíček.

Pro odběratele, kteří nemají sjednané individuální podmínky, platí následující tarify:
• Tarif R1 1 179 Kč/GJ vč. 10 % DPH, resp. 4,24 Kč/kWh vč. 10 % DPH
• Tarif R2 1 139 Kč/GJ vč. 10 % DPH, resp. 4,10 Kč/kWh vč. 10 % DPH

Společnost již na tiskové konferenci letos v březnu avizovala, že se snížením cen počítá po vyhodnocení topné sezóny. „Jakákoli úprava ceníků si vždy vyžádá přenastavení účetních systémů a leckdy také úpravu smluvních vztahů, což je náročné na čas i administrativní zpracování, a není možné tímto procesem procházet každý měsíc,” vysvětlil ředitel JE Boris Pospíšil.

Další úspory? V elektřině

Společnost chystá další úspory, a to v první fázi především pro objekty v majetku města. Na 91 budovách by měly být instalovány fotovoltaické elektrárny o celkovém výkonu cca 3 Mwp (jednotka výkonu solárního panelu v bodě maximálního výkonu za standardních podmínek).

Mateřská škola v Husově ulici v Jablonci nad Nisou.
O krajský titul Památka roku usiluje i školka v Jablonci a dům v Železném Brodě

Tří až pětiletý projekt počítá s investicí okolo 100 milionů korun a předpokládá využití dotace ze Státního fondu životního prostředí.„Soustava centrálního zásobování teplem v Jablonci je po rozsáhlé revitalizaci sítě v letech 2015 až 2016 primárně postavená na zásobování plynem. Jakákoliv změna či přidání alternativního komponentu znamená zásah do celé soustavy. Proto musíme postupovat s veškerou odpovědností a rozvahou. Primárním úkolem naší společnosti je optimalizovat chod naší soustavy při dosažení co nejvyšší účinnosti výroby tepla,” upozornil Boris Pospíšil na fakt, že projekt komunitní energetiky je komplikovaný.

Pro instalaci fotovoltaické elektrárny je vytipováno celkem 91 objektů, z nichž 11 vlastní JE a jsou to převážně bývalé výměníky, které dnes slouží jako blokové kotelny s technologiemi pro výrobu tepla a ohřev teplé užitkové vody. Dalších 80 objektů patří městu, jde například o bazén, městskou sportovní halu nebo i školní budovy, jejichž střechy splňují požadované parametry.

„Ve většině těchto objektů jako JE vlastníme nebo provozujeme zdroje pro výrobu tepla,“ dodal Martin Kočí, manažer obchodu a projektů společnosti.

Společnost zkušenosti s fotovoltaikou sbírala již v loňském roce. „Instalovali jsme prvních 27 panelů o výkonu 10 kWp na střechu našeho zdroje v ulici Boženy Němcové,“ doplnil Kočí. Podle zkušeností právě s touto realizací zabírají nejvíc času administrativní a přípravné práce. Vlastní instalace trvá pár týdnů.