Hasiči mimo jiné získali hadice, raidostanice a další vybavení v hodnotě 62 746 korun s tím, že téměř 48 % nákladů pokryla dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, z programu Podpora jednotek požární ochrany obcí. Dále město nákupem doplnilo a obměnilo pro obě jednotky část výstroje, např. zásahové obleky s doplňky, přilby s příslušenstvím a další v celkové výši 74 462,- Kč. Z toho více jak 49 % nákladů opět pokryla dotace. Modernizací se zkvalitnila připravenost obou dobrovolných hasičských jednotek.

Vizualizace nových bytových domů na Výšince.
Bytů je málo, v Turnově jich přibude 51 v pěti domech. Město zná jejich podobu