Konkrétně se jedná o záchranné plovací vesty, které byly pořízeny hlavně z důvodu předurčenosti jednotky hasičů na zásahy spojené s úniky ropných produktů na vodním toku. Nákup těchto vest vyšel na 28 884 Kč a Liberecký kraj se na nich podílel z 50 %. Zbytek byl hrazen z rozpočtu města. Město také dovybaví tyto vesty speciálními noži na přeřezávání popruhů a lan, píšťalkami apod.