Celková částka přesáhla 114 tisíc korun, z toho 60 tisíc korun obdrželi jako dotaci z Krajského úřadu Libereckého kraje v rámci programu podpory jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje a zbývající částku poskytlo město Tanvald ze svého rozpočtu.

„Nezůstane však pouze u této techniky, hasiči ze Šumburku dostanou ještě 50 tisíc na úpravy nového dopravního automobilu, na této částce se podílí město i kraj stejným dílem, tedy 25 tisíc korun, a další věcné prostředky pro činnost obou našich jednotek, tedy i hasičů z Horního Tanvaldu, se dokoupí během podzimu,“ přiblížil starosta Tanvaldu Vladimír Vyhnálek. Zde se očekávají celkové výdaje ve výši 58 tisíc, z toho 34 tisíci přispívá Liberecký kraj a 24 tisíci město Tanvald.