Z dotačního fondu Libereckého kraje bylo čerpáno 25 tisíc, zbytek částky doplnila železnobrodská radnice. Pro dobrovolné hasiče Jirkov byla pořízena nosítka, vyprošťovací nůž, ruční svítilny, lana, objímky a další, vše za 38 682 koruny. Z dotačního fondu kraje přišlo opět 25 tisíc, zbytek uhradila radnice.