Letošní jubilejní dvacátou veřejnou sbírku Český den proti rakovině pořádá Liga proti rakovině Praha ve středu 11. května. Dobrovolníci ve žlutých tričkách budou nabízet v ulicích měst žluté kytičky s růžovou stužkou. Barvou stužky Liga symbolicky připomíná téma, které letos zvolila k informační preventivní kampani, a sice rakovinu prsu u žen i mužů. Kytičky se budou prodávat již tradičně za minimální příspěvek 20 korun.

PRODÁVAJÍ STUDENTI A DALŠÍ DOBROVOLNÍCI

Do akce se připojily i školy z Libereckého kraje, chybět nebudou chybět skauti a jako tradičně i zdravotníci jabloneckého Českého červeného kříže. Všichni se obléknou do žlutých triček a vyrazí do ulic se zapečetěnými kasičkami, do kterých budou sbírat výtěžek z prodeje žlutých připínacích kytiček měsíčku lékařského, symbolu této sbírky.

INSPIRACE PŘIŠLA Z OSTROVNÍ ZEMĚ

Inspiraci pro uspořádání veřejné sbírky Liga čerpala z irského konceptu tzv.

Daffodil Days (Narciskové dny), které pořádá The Irish Cancer Society již od roku 1988. První česká sbírka se uskutečnila v roce 1997 pod názvem Květinový den.

Trvalým cílem sbírek je podle organizátorů přinášet veřejnosti informace o prevenci rakoviny a získat peníze prodejem kvítků.

Za 19 ročníků sbírky Český den proti rakovině bylo rozděleno téměř 250 milionů korun, z toho: 40 % na nádorovou prevenci, 35 % na zlepšení kvality života onkologických pacientů, 25 % na podporu výzkumu, pro investiční podporu onkologických pracovišť a podporu hospicům.

RAKOVINA PRSU MÁ STOUPAJÍCÍ TREND

„Obrátit po letech znovu pozornost na rakovinu prsu byla jasná a opodstatněná volba. Vždyť u nás se každoročně více než 7000 žen dozví, že onemocnění postihlo právě je, a 1800 žen ročně v důsledku rakoviny prsu zemře. Špatnou zprávou je, že incidence onemocnění má stoupající křivku, naopak nás těší, že mortalita mírně klesá. O rakovině prsu stejně jako o jiných onkologických diagnózách platí, čím ranější záchyt, tím vyšší šance k plnému uzdravení," vysvětlila předsedkyně Ligy proti rakovině Michaela Fridrichová, proč se tématem letošní jubilejní sbírky stala právě rakovina prsu.