Na co nejhladší průběh prvního školního dne dohlédnou policisté také v Jablonci. V rámci preventivního projektu Zebra se za tebe nerozhlédne, který má už dvouletou tradici, budou hlídkovat u základních škol a dbát nejen na bezpečné přecházení.

„Akce bude pro děti upozorněním na bezpečné přecházení a pro řidiče připomenutím toho, že začíná školní rok,“ poznamenala mluvčí jablonecké policie Ludmila Knopová.

Akce začne kolem půl osmé u Základní školy Liberecká, potom se budou policisté postupně přemisťovat k dalším školám.

Budou klást důraz na poučení o přecházení

Spousta dětí vyrazí dnes do školy poprvé a správné přecházení je to hlavní, co jim chtějí policisté vysvětlit. Aby zbytečně neohrožovaly sebe ani řidiče, budou je policisté upozorňovat na některá základní pravidla.

„Například je důležité, aby přecházely vozovku na přehledných místech a využívaly přechodů pro chodce. Vysvětlíme dětem i pravidla rozhlédnutí na přechodu, a to, že do vozovky mohou vstoupit, až když vozidlo bezpečně zastaví. Důležité je, aby ani rodiče nezapomínali, že reflexní materiály chrání zdraví jejich dětí a i maličkost, jako je reflexní samolepka na aktovce zvýší bezpečnost dítěte v silničním provozu,“ konstatovala Ludmila Knopová.

Řada rodičů si toto uvědomuje. „Oběma dětem jsem pořídila aktovku s reflexními prvky. Nepovažuji to za zbytečné, ale naopak za velmi užitečné,“ řekla Deníku Věra Votočková z Jablonce.

Podle policejní mluvčí Ludmily Knopové probíhají podobné preventivní akce na začátku školního roku pravidelně a i díky tomu v několika posledních letech nedošlo v tento den u jabloneckých škol v souvislosti se silničním provozem k žádnému problému nebo dokonce neštěstí.

Policisté v první školní den nebudou dětem pouze radit, ale mají pro ně připraveno také spoustu drobných dárků, které dětem zpříjemní nástup do školy.

Akce Zebra se za tebe nerozhlédne bude pokračovat ještě v pátek 4. září. Kromě ní budou jablonečtí policisté pořádat při příležitosti začátku školního roku i řadu dopravně bezpečnostních akcí, které už nebudou cíleně zaměřené na děti, ale na dohled nad silničním provozem.

„K tomu máme dostatek policistů,“ podotkla Ludmila Knopová. Projekt Zebra se za tebe nerozhlédne má už dvouletou tradici.

Poprvé se s ním děti mohly setkat v dubnu roku 2007 a od té doby úspěšně pokračuje. Spolu s Policií České republiky se na projektu podílí také Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR a Česká rada dětí a mládeže.

ZÁSADY BEZPEČNÉHO PŘECHÁZENÍ PRO DĚTI:

- Vozovku přecházejte na přehledném místě. Pokud je v blízkosti přechod pro chodce, použijte ho.
- Do vozovky smíte vstoupit po bezpečném rozhlédnutí. Pravidlo zní: třikrát se rozhlédněte - vlevo, vpravo, vlevo a rychle přejděte.
- Vždy si počínejte tak, aby řidič měl šanci zastavit vozidlo před přechodem pro chodce.
- Do vozovky vstupujte, až když vozidla bezpečně zastaví; nikdy nevbíhejte před jedoucí vozidla.