Stromy, mobilní květiny, trhy, kulturní akce, interaktivní exponát, studna a kašna. To byla témata, která projednávali lidé v úterý v Klubu Na Rampě za účelem zlepšit Dolní náměstí.
Přítomní nejprve zhodnotili, zda trhy, a jakého charakteru, na Dolní náměstí umístit. Většina se shodla na tom, že trhy ano, ale jen příležitostně. „Zeleninové mají nyní výhodné umístění, navíc umístěním trhů na Dolní náměstí by vznikl problém s dopravou,“ podotkla Martina Kovářová.
Lidé hodnotili také návrhy ohledně zeleně. Možností se nabízelo hned několik. Dva nebo čtyři stromy okolo studny nebo přidat několik stromů k již existující řadě. Stromy okolo studny se přítomným většinou líbily, ale problém může nastat s kabelovým vedením, které vede přímo pod náměstím.
Olga Kohoutková přišla s návrhem kovového stromu s osvětlením přímo nad studnu. Ze tří obsazených stolů s tím plně souhlasil jeden. Architekti z Ateliéru A4 byli ale proti. Dále lidé zamítli návrh na Dolní náměstí umístit stánek s občerstvením. Zajistit mobilní zeleň na oplocení zahrádky, do oken nebo květináč před knihovnu, umístit pohádkovou postavu nebo vylézajícího vodníka z kašny. To byla další řada nápadů, které padaly na veřejné diskusi.
Konečné řešení má však v rukou rada města. „Zrealizovat nápady však nebude otázka pouhých měsíců, ale spíše roků,“ sdělil místostarosta Lukáš Pleticha, který nad diskusí převzal patronaci. Výsledky z diskuse musí zpracovat a vyhodnotit, co je dobré a co by se dalo uskutečnit.