Venku bylo sice ošklivo, ale uvnitř centra byl program hezky pod střechou. Dětem se asi nejvíc líbilo moštování a ochutnávka různých jablíček. Ke koupení byl například med, medovina a různé ochucené marokánky.

Dům přírody Českého ráje je návštevnickým střediskem CHKO Český ráj, jež je nejstarší chráněnou krajinnou oblastí v České republice. Prostřednictvím interaktivní expozice představuje návštěvníkům jednotlivé fenomény Českého ráje. Expozice sestává z celkem osmi buněk, z nichž je každá tematicky zaměřená na některý z fenoménů.