Důvodem je zejména ztráta důvěry ze strany kraje, neboť hloubková finanční kontrola odhalila hrubé nedostatky v hospodaření domova. „V Jabloneckých Pasekách jsme provedli kontrolu hospodaření. Prokázalo se pochybení v oblasti zveřejňování objednávek a smluv v registru. Příspěvková organizace také zadávala veřejné zakázky opakujícím se třem firmám, ve kterých figurují stejné osoby na rozdílných funkcích. Z tohoto důvodu jsme rozhodli o odvolání ředitele Jana Sembdnera. Ztratili jsme k jeho vedení důvěru,“ uvedl Petr Tulpa, náměstek hejtmana pro resort sociálních věcí.

Kontrolu ve všech domovech pro důchodce a dalších zařízeních sociálních služeb, až na několik výjimek, celkem ve třinácti, nechal kraj provést na základě kontrol v domovech na Františkově a ve Vratislavicích nad Nisou. Tam kontrola proběhla bezprostředně před předáním organizací městu Liberec a rovněž odhalila nedostatky.

Nešlo však o pochybení až tak závažného charakteru. Nicméně na základě toho se kraj rozhodl pro prověrku i dalších svých zařízení a největší množství problémů objevil v Jabloneckých Pasekách.

„V domově v Pasekách se zkontrolovalo období bylo od roku 2019 do současnosti a prověřeno bylo 54 faktur, u nichž se objevil nesoulad a proto byly zkontrolovány detailně,“ poznamenal náměstek.

Mimo jiné se objevoval nízký počet oslovovaných firem při poptávkách, poptávány byly pouze firmy z Liberecka nebo Jablonecka. „Porušení naštěstí nepřesahuje částky půl milionu korun, pouze v jednom případě. Nedošlo k finančním únikům, proto to nemá znaky trestného činu. Jde spíše o porušení všech možných směrnic,“ shrnul Tulpa.

Na základě prověrek v organizacích bude kraj kontroly ve svých zařízeních zpřísňovat.

Domov v Jabloneckých Pasekách dočasně povede Lenka Kadlecová, současná ředitelka Centra denních služeb v Jablonci nad Nisou, a to do doby, než bude jmenován nový ředitel na základě výběrového řízení. „Jeho nástup předpokládáme na začátku října letošního roku,“ dodal Tulpa.