Podle zástupců společnosti About Me objednatel, tedy město Jablonec n. N., změnil dvakrát technické a provozní standardy pro MHD ve městě a přilehlém okolí. A to poté, co společnost už nabídku podala. Po zjištění změn standardů pak podala firma About Me těsně před schvalováním podpisu smlouvy s Umbrellou nabídku novou, ještě nižší než Umbrella. Tu ale jablonečtí zastupitelé už neakceptovali. To vše napadla společnost u soudu a ten jí vyhověl vydáním předběžného opatření.

Město Jablonec s usnesením soudu nesouhlasí a připravuje odvolání. 

Usnesení bylo podle magistrátu doručeno do datové schránky města pozdě, až 10. listopadu, po uzavření předmětné smlouvy a také po její publikaci prostřednictvím registru smluv. Předběžné opatření proto podle magistrátu není možné vykonat a smlouva s Umbrellou je platná a účinná. „Aktivitu společnosti About Me vnímáme jako obstrukční s cílem poškodit město a zejména cestující, kteří se tak stávají rukojmími, což je nefér,“ sdělil primátor Jiří Čeřovský.

Vedení města na začátku loňského roku vypsalo veřejnou zakázku na zajištění veřejné dopravy v Jablonci a okolí na příštích deset let. Na začátku dubna ji získala společnost About Me s nabídkovou cenou 48,38 koruny na kilometr, tedy 684,577 milionu korun bez DPH. Poté ale veřejnou soutěž napadli další dopravci a to u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Kvůli průtahům a sérii námitek a připomínek město nakonec soutěž zrušilo. Protože na další veřejnou soutěž nezbýval čas, vypsalo takzvané poptávkové řízení, které nemá zákonná pravidla jako výběrové řízení. „Naše společnost se účastnila otevřeného výběrového řízení, které vyhrála. Město soutěž zrušilo a snažilo se vybrat dopravce způsobem, který i soud shledal nestandardní,“ zmínil generální ředitel About Me Radek Novotný.

About Me se přihlásila i do tohoto poptávkového řízení, nabídla ale výrazně vyšší cenu než Umbrella. Jen několik hodin před jednáním jabloneckých zastupitelů pak podala nabídku novou, ještě nižší než Umbrella. Tu ale zastupitelé již neakceptovali.

To se nelíbilo například opozičnímu zastupitelovi Pavlu Žurovi, který nakonec jako jeden ze dvou zastupitelů nepodpořil smlouvu s Umbrellou. „Zástupce společnosti About Me neměl možnost svoji pozdější a levnější nabídku před zastupiteli obhájit. Ač vnímám společnost Umbrella jako velice kvalitní, cítil jsem jako velký problém fakt, že ač byla hlavní podmínkou poptávkového řízení nejnižší cena, de facto se tak nestalo a řízení vyhrála druhá nejnižší nabídka,“ popsal Pavel Žur.

Jak město, tak společnost Umbrella hovoří o dokonané dohodě, protože smlouva byla podepsána ve čtvrtek 5. listopadu hned po zasedání zastupitelstva, které podpis schválilo.

„Z našeho laického pohledu máme platnou smlouvu, dále se připravujeme na start od února 2021, a pakliže soud či město rozhodne nakonec jinak, tak se samozřejmě podřídíme. My se nemícháme, a nikdy se míchat nebudeme do jakýchkoliv zákulisních her a bojůvek. Jsme firma, která poskytuje kvalitní dopravu, a pokud se někam přihlásíme do výběrového řízení, tak věříme ve férový průběh, sportovně přijmeme výsledek výběrového řízení, ať už je pozitivní či negativní, a tím to pro nás končí,“ sdělil předseda představenstva společnosti Umbrella Coach & Buses Petr Steiner.