Od 1. srpna se posune stavba z ulice Kamenné výše na Mírové náměstí až po křižovatku s ulicí Smetanova. Komunikace bude zcela uzavřená včetně chodníků, důvodem je pokračování ve výstavbě dešťové a rekonstrukci splaškové kanalizace i dalších sítí včetně vodovodu. Provizorní vodovod povede po chodnících, v pondělí 8. srpna bude na Mírovém náměstí přerušená dodávka vody. Uzavírka potrvá do konce října.

Kvůli rekonstrukci tramvajové trati Liberec – Jablonec nad Nisou se od 1. srpna zcela uzavře část ulice Za Říčkou od domu s č.p.280 po dům s č.p. 277. Uzavírka potrvá do konce roku a objízdná trasa není vedená.

Dopravní situace v Jablonci na konci července 2022.
Rozkopaný Jablonec, oprava I/10 v Brodě. Dopravní omezení svírají Jablonecko

Další úplná uzavírka je od 1. srpna plánovaná v Kokoníně, během ní se budou odstraňovat kanalizační výustí a pokračovat bude rekonstrukce vodovodu, kterou završí pokládka asfaltového povrchu. Uzavírka se týká několika částí ulice Jasanová (pp.č.973; od č.p. 268 až po č.p. 264; k č.p. 362) a Jasanová – spojka ke Kavanově. Uzavírka platí domu s č.p. 86 v ulici Na Svahu po dům s č.p. 115 v ulici Rychnovská, a to včetně odboček do ramen ulice Jasanová (tedy v celém rozsahu mimo již zhotovený úsek z r.2021). Práce potrvají do konce srpna. Ze stejného důvodu se od pondělí 1. srpna úplně uzavře také celá kokonínská ulice Kaštanová, pracovat se tu bude do konce září.

Do konce srpna budou pokračovat stavební práce v ulici Ant. Chvojky související s obnovou kabelu nízkého napětí.

V Semilech vznikne dopravní terminál.
Na podzim poprvé kopnou, v Semilech vznikne moderní dopravní terminál

Kvůli rekonstrukci tramvajové trati Liberec-Jablonec nad Nisou se na měsíc uzavřou části ulic Na Vršku, úsek vjezdu u č.p.5378/2a, a U Nisy, a to u křižovatky s ulicí Budovatelů. Bude se tu betonovat a pokládat koleje.

V sobotu 6. srpna se částečně uzavře ulice Palackého včetně chodníku před domem s č.p. 868/5 (proti letnímu kinu). Důvodem uzavírky je překop komunikace kvůli pokládce kabelů veřejného osvětlení a informačního systému. Chodci budou moci stavbou procházet.