Zřejmě největší stavbu v regionu financuje Ředitelství silnic a dálnic. Letos bude pokračovat náročná přestavba nebezpečné křižovatky silnice I/35 Praha – Liberec a I/16 Rádelský mlýn – Jablonec nad Nisou. Stavba za více než 400 milionů korun začala loni na jaře a hotová má být v polovině roku 2022.

Narovná se celá pozvolná zatáčka v údolí. Přestavbou projde nejen sjezd na Jablonec, ale i křižovatka se silnicí I/16 či nájezd na čtyřproudovou silnici od Jablonce. Rekonstrukce začne po zimní přestávce od 2. března částečným omezením provozu na čtyřproudové silnici Liberec – Hodkovice a úplným uzavřením sjezdu a nájezdu na silnici ve směru na Jablonec od 30. března.

Vyrostou tu dva nové mosty. Po větším z nich se má sjíždět právě na Jablonec. Na Turnov se bude najíždět podjezdem pod čtyřproudovou silnicí. Napojení od Jablonce na Liberec bude pozvolnější a přehlednější.

Posune se přilehlá cyklostezka, změna trasy čeká i koryto Jeřmanického potoka, které silničáři kvůli stavbě posunou. Celý projekt je přitom koncipovaný tak, aby do okolních lesů zasáhl jen minimálně. Stavba pokračuje zdárně. „Práce na Rádelském mlýně probíhají dle stanoveného harmonogramu,“ potvrdila mluvčí dodavatelské společnosti Eurovia Iveta Štočková.

Dopravní terminál

Velké akce připravují i města. V Jablonci nad Nisou by měla letos začít stavba dopravního terminálu, v červenci roku 2023 musí být v provozu, jde totiž o jednu z podmínek dotace z Evropské unie.

Dopravní terminál naváže použitým materiálem na nedávno dokončenou přístavbu Muzea skla a bižuterie ve tvaru broušeného skleněného krystalu. I terminál bude skleněný. Alespoň jeho velké části. „Inspirací pro navrhované řešení je sklo, voda, třpyt a zeleň. Návrh doplňuje existující strukturu města. Terminál je navržen jako transparentní skleněný hranol, který vytváří odezvu nové přístavbě muzea,“ upřesnil architekt Petr Šikola z architektonické kanceláře Domyjinak, která vypracovala finální návrh.

Součástí projektu je i lávka spojující budoucí terminál s železniční zastávkou Centrum. Předběžné celkové náklady na stavbu terminálu a parkovacího systému jsou odhadované na cca 260 milionů korun, město pomůže dotace z Evropské unie 152,5 milionu korun.

Dvě největší města Libereckého kraje, tedy Liberec a Jablonec, letos čekají i úpravy místních přehrad. Zatímco Jablonec chce sjednotit vzhled stánků kolem oblíbené vodní plochy Mšeno, libereckou přehradu čekají technické práce provedené státním podnikem Povodí Labe. Chystá se rekonstrukce hráze i bočních zdí zhruba za 160 milionů korun, v plánu je i vypuštění a vyčištění přehrady. Město toho chce využít ke kompletní rekonstrukci promenádní cesty a vybudování osvětlení a odvodnění.

Největší investicí v roce 2021 bude v České Lípě pokračující rekonstrukce Jiráskova divadla, která vyjde na 161 milionů korun. Scéna po přestavbě nabídne více vstupů a prostoru, možností využití, moderní zázemí i divadelní techniku odpovídající současnosti. Hlediště bude strmější. Diváci zde najdou širší a pohodlnější křesla s lepším výhledem, přístupy pro handicapované a výtah. Přibude menší sál se stovkou židlí pro komornější akce, bary, zkušebna, šatny návštěvníků a herců, sklad kostýmů a další. Hotovo má být do září 2022.

Nákladná bude také revitalizace foyer v Kulturním domě Crystal, pro kterou je v rozpočtu vyčleněno 20 milionů korun, stejná částka je pak připravena pro rekonstrukci budovy mateřské školy ve Východní ulici.