Cílem programu je zvýšit přitažlivost jednotlivých českých regionů, zvýšit kvalitu služeb a rozvinout potřebnou infrastrukturu. O dotaci mohou žádat územně samosprávné celky, mikroregiony, organizace destinačních managementů, geoparky, nestátní neziskové organizace, turistická informační centra, církve a náboženské společnosti i podnikatelé.

„Cestovní ruch je oborem, který během koronavirové pandemie kvůli masivnímu úbytku turistů silně utrpěl. Dnes je již sice situace lepší, přesto je každá podpora směřovaná k poskytovatelům služeb v tomto odvětví vítaná,“ uvedla Květa Vinklátová, náměstkyně hejtmana Libereckého kraje pro resort kultury, památkové péče a cestovního ruchu.

Rezervovaných dvě stě milionů korun se rozdělí do tří dotačních titulů. Prvním z nich jsou Nadregionální aktivity, kde je k dispozici 20 milionů korun, druhým je Základní a doprovodná infrastruktura a třetím je Veřejná infrastruktura. Ve druhém a třetím se nalézá shodně po devadesáti milionech.

Pro Liberecký kraj není v prvním titulu konkrétní vyhrazená částka stanovena, v druhém a třetím jde shodně o 6 346 000 korun. V případě, že se pro některý titul či kraj peníze nevyčerpají, bude možné je převést tam, kde by se jich naopak nedostávalo. Výše dotace tvoří maximálně 10 milionů korun.

Žádosti budou přijímány nejpozději do 17. prosince 2021, do 12 hodin. Výsledky by měly být zveřejněny v březnu příštího roku. Více informací zájemci naleznou na internetových stránkách ministerstva ZDE.