Mezi projednávanými body mají změnu obecně závazné vyhlášky o konzumaci alkoholických nápojů na veřejném prostranství a vyhlášku o regulaci hlučných činností. Dále projednají založení společenství vlastníků s vlastnickým podílem města v rámci převodů bytového družstva Horní Proseč nebo přidělení dotace ve výši 16,5 milionu na retenční nádrž na Anenském náměstí.