Dotace se týkají oblasti sociální péče a zdravotnictví, výchovy a vzdělávání dětí a mládeže, kultury a volnočasových aktivit občanů zvláště dětí a mládeže (pravidelná celoroční činnost, kulturní akce) a sportu a tělovýchovy (pravidelná celoroční činnost, sportovní akce). Žádosti se podávají na předepsaných formulářích, které jsou dostupné na webu města nebo je lze zaslat poštou na adresu magistrátu v obálce označené přesným názvem dotačního programu a opatřené razítkem, případně podpisem uchazeče či jeho zástupcem v případě právnické osoby. Další možnost je prostřednictvím datové schránky magistrátu se zaručeným elektronickým podpisem nebo přes e-podatelnu.