Žádosti přijímá oddělení dotací od dubna, nejpozději do 29. října, projekty je možné dokončit až do konce října roku 2022. O podporu formou investiční dotace mohou žádat majitelé rodinných a bytových domů v katastrálních územích obce Jablonec a získat mohou 50 procent z celkových způsobilých výdajů, maximálně však 50 tisíc korun na jednu bytovou jednotku.