„Podle našeho názoru je prospěšné nabídnout bezpečný prostor pro trávení volného času,“ uvedl tehdy Filip Hrubý z nadace.
Správní radu nadace zaujala vysoká úroveň vypracování projektu, nízký věk žadatelů a fakt, že projekt vychází vstříc potřebám mládeže ve městech. Dva žáci Simon Sobotík a Jan Krbek vymysleli návrh a s realizací projektu jim pomohl dětský parlament při Domu dětí a mládeže Vikýř. Do projektu byl angažován i cyklista Adam Vágner, mistr republiky, který byl schopen zapojit se i projektově.
Již v květnu letošního roku doručili žádost o bezplatném převodu pustého pozemku na Žižkově vrchu na Městský úřad v Jablonci. „Čekáme jen na vyjádření úřadu. Pak může být park do tří týdnů hotov,“ uvedl Jan Krbek.
Bohužel, projekt se přes léto zastavil. „Neměli jsme čas vyřizovat další žádosti na úřadě. Máme s dětmi i jiné povinnosti,“ řekla Andrea Tauchmanová, koordinátorka projektu. Nadace požadovala do konce července podklady o převedení pozemku, což se nestalo.
Jablonecký projekt je tak jediný, který nečerpá dotace. „Všechny ostatní se úspěšně realizují, je to škoda,“ uvedla Inga Kaškelyte, ředitelka nadace. Projekt převzal v současné době Dětský parlament z Vikýře a doufá, že se s ním přihlásí do dalšího kola soutěže. „I když projekt již jednou vyhrál a byl díky nesplnění podmínek anulován, může se přihlásit do dalšího kola. Jablonecký projekt je tak dobrý, že máme zájem, aby se uskutečnil. Pokud pokročili trochu dále, myslím, že má šanci na úspěch. Uzávěrka dalšího kola je patnáctého listopadu,“ dodala Inga Kaškelyte.