První dražba městského bytu v Novém Boru se blíží. Doposud město prodávalo byty pouze obálkovou metodou.
Byt, který nyní dávají zastupitelé do dražby, je ale pozůstatkem po bývalém starostovi Radku Nastičovi, který byt od města získal do pronájmu. Už tato skutečnost nasvědčuje o tom, že s přidělováním bytů v Novém Boru nebylo v minulosti vše tak, jak má být.
Přidělování bytů má totiž jasná pravidla a při výběru vhodného kandidáta na přidělení bytu hraje velkou roli jeho současná situace a potřebnost. Radek Nastič se tak stal nejpotřebnějším občanem města a byt od města získal. Ještě během svého působení na radnici chtěl byt odkoupit, a to za cenu, kterou úřad vypočítal na 268 000. Po úplatkářské aféře však z prodeje bytu sešlo a starosta byt městu vrátil.
Aby město předešlo dalšímu skandálu okolo tohoto bytu, vyhlásilo na jeho prodej dražbu.
„V nejbližších dnech vypíše náš odbor poptávku na dražebníka, a až s ním podepíšeme smlouvu, dražebník stanoví termín dražby,“ popisuje další kroky Blanka Fialová, vedoucí odboru správy majetku Městského úřadu v Novém Boru. „Zastupitelé schválili vyvolávací cenu tohoto bytu na tři sta tisíc korun. Zájemce o byt musí složit jistinu ve výši dvacet tisíc a minimální příhoz bude pět tisíc korun,“ přidává další podrobnost.
„Dražbami předejdeme spekulacím o nepřehledných prodejích a navíc si myslím, že přinesou do městské pokladny víc peněz než prodeje obálkovou metodou,“ předpokládá starostka Stanislava Silná.
Jaká je tedy skutečná tržní cena bytu, který bývalý starosta Radek Nastič měl koupit za necelých tři sta tisíc, se všichni dozví při transparentní dražbě, která proběhne v brzké době.