Ulice Na Svahu v Kokoníně je klidným místem. Auto tady projede za uherský rok a to je stejně někdo ze sousedů. Cestu přes park využívají vlastně jen chodci, stala se ale jablkem sváru, který zaměstnal a zaměstnává doslova desítky úředníků jablonecké radnice.

Kvůli průjezdnosti místní komunikace přes park v Kokoníně vznikla před časem i petice, kterou podepsalo jednadvacet obyvatel. Celou akci zorganizoval František Truxa, kterému se nelíbilo, že sousedi z domu přes inkriminovanou cestu začali komunikaci zužovat.

„Současná cesta je zúžena dvoumetrovou navážkou a v případě velkého požáru v parku by neumožňovala větší nasazení požární techniky,“ argumentovali lidé v textu petice. Z pozemku podle Truxových zmizely geodetické značky, navážka znesnadňovala odklízení sněhu.

A začíná kolotoč jednání, stížností na radnici, krajský úřad i Policii ČR. Radnice po jednání nařizuje odvoz části navážky, na které mezitím vyrůstají maliny. Manželka pana Truxy nelení a začne zeminu odvážet sama. 8. října loňského roku nastupují na místo i pracovníci Technických služeb. Podle Truxi ale zdaleka neodvážejí vše. A říká, že se tuneluje městský majetek, v otevřených dopisech to nazývá trestným činem.

25. března již letošního roku bere paní Truxová lopatu znovu do ruky a s kolečkem míří k navážce. „Tam ji sousedka napadla úderem hole do hlavy,“ popsal Truxa.

Přestupek ve věci ničení malin a ublížení na cti však podává na radnici sousedka. Úředník, který má podání vysvětlení na starosti, si plete datum jednání a místo 25. 4 napíše do předvolání paní Truxové 25. 3.

To je trnem v oku Truxových. Přímo k rukám starosty Jablonce zasílají další dopis k žádosti o odvolání podjatého úředníka.

„Dělají si z lidí blázny,“ píše František Truxa. A Petr Beitl, starosta Jablonce také dopisem odpovídá. Zmíněný úředník byl z případu odvolán. „Vylučuji, že by se mohlo jednat o úmysl. Vedoucí oddělení se paní Truxové osobně omluvila,“ odpovídá starosta.

Případ dochází tak daleko, až se vedení radnice rozhodne zorganizovat velké jednání všech dotčených oddělení. Velké porady se tak účastní zástupci oddělení interního auditu, stížností a kvality, dopravně silničního úřadu, správy majetku, přestupků a tak dále a tak dále.

Podle radnice je jasně dáno geometrickým zaměřením, který pozemek je města a který je soukromý. Starosta Petr Beitl se byl osobně podívat na problém: výsledek je, že přístupová komunikace je průchodná a dostatečně široká. „Jediné, co město zde na této komunikaci udělalo, byla terénní úprava – okraj cesty se zarovnal naprosto přesně v souladu s geometrickým plánem,“ popsala Fričová.

Čili pracovníci odkopali a odvezli drobnou navážku, která tady v průběhu let vznikla. „Tím město považuje celý problém za vyřízený. Na náročnější úpravu město v současné době nemá finance,“ sdělila Fričová.

„Co se týká odstranění geodetických značek – nejedná se o trestný čin, jak pan Truxa tvrdí. Podle informací ze Zeměměřičského inspektorátu Liberec nejsou dřevěné kolíky mezníky pozemku, jeho hranice se v tomto případě dá určit také pomocí zeměměřičského výstupu,“ vysvětlili úředníci.

Manželé Truxovi jsou dílem spokojeni, podle jejich vyjádření ale opět nebylo odvezena celá zavážka. A tak případ nepovažují za skončený.

„Odvoz zeminy byl realizován jen ve čtvrtině určeného rozsahu,“ poukázal Truxa v dalším dopise adresovaném starostovi Beitlovi.

Komunikace v majetku města ale byla podle úředníků upravena v souladu s dohodou učiněnou přímo na místě všemi zúčastněnými stranami. „A též v souladu s protokolem firmy Geometr. Provedené práce a úprava dokumentace jsou řádně zdokumentovány,“ odpověděl Martin Oklamčák, vedoucí oddělení interního auditu a stížností.

A boj tak trvá dál.