Sedm měsíců výuky interaktivními metodami chystá jablonecká Městská policie pro seniory. V rámci projektu Senior akademie strážníci seznámí nebo připomenou starším lidem trestní zákon, uzavírání smluv, občanský zákoník, jak se ubránit podvodníkům nebo jak se správně chovat v silničním provozu.
„V dnešní době je spousta novinek. Starší občané například nevědí, jak se správně chovat na kruhovém objezdu,“ sdělila tisková mluvčí Městské policie v Jablonci Dana Hulíková s tím, že všechny úkoly nebo přednášky budou vedeny zábavnou formou.
„Chceme, aby právní vzdělávání seniorů bylo především pestré. V jiných městech již tyto přednášky mají. Ty jsou však spíše nudné,“ dodala Dana Hulíková.
Pro seniory toto školení bude přínosné zejména proto, že je strážníci budou informovat, jaké triky používají podvodníci, a jak se jim vyvarovat. Senioři se totiž nejčastěji stávají oběťmi trestných činů.
Odborné semináře se budou konat v zasedací síni jablonecké radnice, a to každý týden dvě hodiny. Účastníci sedmiměsíčního kurzu dostanou certifikát o jeho absolvování.
„Jestli však se Senior akademie uskuteční, záleží na setrvání Dany Hulíkové ve své funkci,“ řekl starosta Jablonce Petr Tulpa.

Seniorům také pomohou i učitelé autoškol

Podle statistik nejvíce dopravních nehod mají na svědomí lidé, kterým je do třiceti let a hned za nimi jsou řidiči, kteří přesáhli věkovou hranici šedesáti let.
„Proto této problematice chceme věnovat zvláštní pozornost a přiblížit starším lidem, jaká jsou nyní dopravní pravidla, nové značky, režim pěší zóny, kruhové objezdy a další,“ přiblížil kurzy pro seniory dosavadní ředitel Městské policie Tomáš Rakouš.
Bezplatnou účast na kurzech nabídly i některé jablonecké autoškoly. „Pokud by však lidé chtěli oživit i jízdu v osobním automobilu, museli by si ji zaplatit,“ sdělila mluvčí jablonecké policie Dana Hulíková. Ta společně se svými kolegy by seniory školila ve svém osobním volnu.
Cílem celé akce je především, aby senioři věděli, na koho se mají obrátit. Bezpečnější silniční provoz jak pro chodce tak pro řidiče, orientace v zákonech, ale také nabídka seniorům na vhodné využití svého volného času.
„Tento projekt se mi velice líbí. Určitě bych se do Senior akademie přihlásila nejen pro získání nových informací, ale také proto, že poznám nové lidi a využiji zbytek mého volného času,“ řekla osmdesátiletá Anna Bučinová.
Stejný názor sdílí i řada dalších důchodců. Městská police v Jablonci má i signály, že o kurzy bude zájem. „Zatím je projekt v pilotní fázi. Určitě budeme veřejnost včas informovat,“ dodala Hulíková.
Strážníci chtějí také seniorům přiblížit to, jak například rodinní příslušníci zneužívají invalidních kartiček, kterých je nejvíce v Libereckém kraji z celé země. Celý projekt by podpořilo i město Jablonec nad Nisou. Senioři by pak mohli být obezřetnější a snížily by se počty zločinů páchaných právě na nich.