Oficiálně Ministerstva životního prostředí a zahraničních věcí odeslala podnět pro porušení unijního práva do Bruselu 30. září 2020. První jednání mezi zástupci České republiky, Polska a Evropské komise proběhla ale až koncem minulého týdne. “Máme za sebou velmi významné jednání, na jehož základě bude Evropská komise formulovat své stanovisko, které pro nás bude klíčové pro potenciální budoucí žalobu. Evropská komise vyslechla postoj České republiky i Polska, zazněl pohled obou stran na tuto kauzu,“ vysvětlil náměstek Ministerstva životního prostředí Vladislav Smrž, který se páteční setkání účastnil. „Obvyklou snahu komise je nalezení oboustranně akceptovatelných řešení, která povedou k vyřešení situace bez případného soudního řízení před Soudním dvorem EU. ČR se takovému postupu nebrání, nicméně je potřeba mít na stole písemné a jasné vyjádření Polska, které bude řešit problém našich občanů, zejména zajištění stabilního zdroje pitné vody, čistého ovzduší a zamezení rušení hlukem. Do té doby bude ČR pokračovat v započaté cestě,” dodal Smrž.

Ten společně s vládním zmocněncem Martinem Smolkem vysvětloval zástupcům Komise, že Česká republika je přesvědčena, že Polsko rozšiřování dolu Turów nesplnilo povinnosti, které pro něj vyplývají ze čtyř evropských směrnic i přímo ze Smlouvy o EU. Polská strana se k jednání připojila přes videokonferenci.

“Do této chvíle stále disponujeme pouze dílčími informacemi k prodloužení těžby od polské strany, ačkoli jsme opakovaně žádali polskou stranu o ucelené a konkrétní informace. Naším cílem není dosáhnout úplného zastavení těžební činnosti. Usilujeme ale o kontrolu toho, aby těžba probíhala za takových podmínek, které zajistí minimalizaci negativních vlivů na životní prostředí v ČR, mj. i toho, aby Polsko převzalo zodpovědnost za kompenzaci pravděpodobné újmy, která by pokračováním těžby ČR vznikla,“ vysvětlil ministr životního prostředí Richard Brabec.

Společná jednání by měla pokračovat i v příštích týdnech. Evropská komise se po vyhodnocení problému k podnětu ČR oficiálně má vyjádřit do konce roku 2020. Podle odpovědi Evropské komise pak ČR rozhodne o dalších krocích. „Většinou jde o několik schůzek, kde se vzniklý problém řeší. Komise se pak k výsledků vyjádří nebo ne. Na základě toho pak česká strana zvolí další postup. Doposud se stalo, že jeden stát podal žalobu na jiný unijní stát asi sedmkrát nebo osmkrát,“ řekl mluvčí české organizace Greenpeace Lukáš Hrabek. Greenpeace nedávno získala a zveřejnila text rozhodnutí, které na začátku roku prodloužilo těžbu firmy PGE na uhelném dole Turów o 6 let. Na vyžádání ji po téměř sedmi měsících vydaly polské úřady. V textu rozhodnutí ovšem nejsou podle ekologických aktivistů žádné informace o samotné těžbě, která již dnes odčerpává vodu lidem na Liberecku.

Zároveň je ale z textu jasné, že nedošlo k žádnému vyhodnocení vlivu na životní prostředí a že byla z procesu záměrně vyloučena veřejnost. Polský soud již dříve rozhodl, že vyloučení Greenpeace z řízení bylo v rozporu se zákonem. „Česká vláda nyní musí hájit práva českých občanů a českého životního prostředí. Podle původního projektu, proti němuž podávala česká vláda nesouhlasné stanovisko, plánovala PGE dostat se na hranu dolu u českého území do roku 2023. PGE nyní pokračuje s přípravou tohoto území na těžbu, a proto se domnívám, že zde těžit začne opravdu v následujících měsících nebo letech,“ řekla Nikol Krejčová z Greenpeace. Zároveň dodala, že je proto „Klíčové pro české občany žijící nejblíže dolu i celou Českou republiku požadovat okamžité zastavení těžby a podat na Polsko žalobu.”

Zatímco se v Bruselu jedná o osudu polského dolu i vody v českém příhraničí. Obyvatelé dotčených obcí už vzali iniciativu do vlastních rukou. V Uhelné, která je na dohled dolu, začali místní vysazovat pruh stromů, který má vytvořit vizuální i hlukovou clonu mezi polským dolem a českou vesnicí. „Polská rypadla už máme pod okny, v noci nám svítí do obýváku. Těžba pokračuje rychle, přitom probíhá už půl roku nelegálně. My děláme co můžeme, aby dopady dolu byly snesitelné: sázíme stromy a obnovujeme historickou mez. Ochranný Val nám přitom minulý rok osobně slíbil pan Wochna z PGE ,“ uvedl Milan Starec z Uhelné, který aktivně vystupuje proti dolu.