Žádost ředitelky o likvidaci keře na úřad opravdu došla, příslušná úřednice odbornou firmu objednala, bohužel k nešťastné události došlo v době mezi objednávkou a realizací. To vše jsou fakta, která však podle magistrátu ředitelku zásadně nezbavují zodpovědnosti.

„Ředitelé školských zařízení mají jednoznačnou odpovědnost za děti v době, kdy o ně pečují. Jestliže ředitelka věděla o tom, že na své zahradě má keř s jedovatými plody, je její povinností zabezpečit zdraví dětí a neohrozit nijak jejich životy,“ sdělil náměstek primátora pro školství David Mánek. Žádný ředitel školských zařízení nemá od magistrátu zákaz zasahovat do zeleně, pokud se jedná o prokazatelně jedovaté rostliny.

„Naopak má povinnost minimalizovat rizika ohrožující bezpečnost svých svěřenců,“ doplnil Mánek. Ředitelka podle něj měla nějakým způsobem zabezpečit rostlinu do doby, než ji odborná firma zcela zlikviduje. Ani magistrát se ale nechce zříci zodpovědnosti. Keř je v současné době zlikvidovaný a chystá se pasport všech keřů, které na zahradách městských mateřských škol rostou, a kategorizaci podle míry jejich nebezpečí.

„Nelze však vymýtit všechny rostliny, které by mohly znamenat nebezpečí. Děti nežijí jen ve školních zahradách, mnoho rostlin, které mohou nepříznivě působit na zdraví, roste ve volné přírodě či v parcích. Spíše je nutné vzít si z celého politováníhodného případu ponaučení v tom, že je nutné více výchovně působit na děti a s možným nebezpečím, skrývajícím se v různých rostlinách je seznámit,“ doplnil náměstek David Mánek.