„To vyplynulo z územního rozhodnutí, kde byla zanesena podmínka Ředitelství silnic a dálnic o odvodnění komunikace,“ uvedl Miroslav Vancl, člen představenstva společnosti Vodní elektrárna s. r. o. Ta musela předat do konce dubna násep u silnice.
Poté se firma zajišťující práce zaměřila na jiné úseky a po jejich dodělání byla odvolána. „Další práce bychom totiž museli dělat nadvakrát, což by bylo neefektivní,“ dodal Vancl.
Podle ŘSD se práce na kanalizaci rozjedou v příštím roce. „Nejdříve provedeme zkoušky, pak s výstavbou začneme. Nyní je v místě provizorní dopravní značení,“ řekl Jan Stach, náměstek pro výstavbu ŘSD v Liberci.
Druhým faktorem, který brzdí stavbu, je protahující se žádost o dotace z fondů trvale obnovitelných zdrojů EU.
Náhon a elektrárna zanikly v sedmdesátých letech, v devadesátých se firma Hybler Group rozhodla elektrárnu obnovit. Provoz chtějí zkušebně odstartovat v prosinci 2012.
Projekt navazuje na plánovanou revitalizaci celého průmyslového areálu bývalé textilní továrny. Na místě výrobních hal má vyrůst obchodní dům a polyfunkční objekt se službami odpočinkového charakteru, kavárnami nebo drobnými obchody.