Letos v březnu zastupitelé schválili změnu pravidel pro prodej pozemků a jejich zveřejnění. „Nová pravidla mimo jiné zavádí do prodejů pozemků výběrová řízení formou elektronických aukcí, proto jsme potřebovali zajistit provozovatele virtuální aukční síně, v níž bude dražba městských pozemků probíhat, a uzavřít s ním smlouvu na tyto služby,“ popsal ekonomický náměstek Jablonce Milan Kouřil.

Jablonecký magistrát proto oslovil obce a města, která už prodávají majetek ve virtuální aukční síni, aby zjistil, kdo pro ně elektronické aukce zajišťuje a jaké mají s poskytovatelem zkušenosti. „Všichni namátkou vybraní a oslovení jmenovali společnost Proebiz,“ prozradila vedoucí majetkoprávního oddělení jabloneckého magistrátu Libuše Pavízová.

Na základě doporučení se proto Jablonec spojil s ostravskou společností a zvolil možnost prodejní eAukce v softwarovém prostředí Proebiz Tenderbox. „Jde o vysoce účinný softwarový systém určený k racionalizaci firemních a institucionálních nákupů a prodejů formou online výběrových řízení na dodavatele, respektive odběratele v prostředí B2B nebo veřejném prostoru,“ přiblížil Kouřil.

Elektronická aukce je v současné době velice efektní a efektivní nástroj k prodeji veřejného majetku. „Je transparentní, výběrové řízení má jasný a zřetelný průběh a soutěž probíhá v daném čase pro všechny zájemce za stejných podmínek. Statutární město Jablonec nad Nisou očekává z takto prodaného majetku maximalizaci výnosů,“ dodal Kouřil.