Jaroslav Zámečník, jednatel občanského sdružení Via Regia, které elektrárnu provozuje, si na první výsledky nemůže stěžovat. „Za celý rok elektrárna prakticky nepotřebovala lidský zásah,“ chválí jednu z výhod zelené energie. „Nedošlo k jediné poruše a navíc díky teplému dubnu a květnu jsme vyrobili o 30 procent více energie, než byl původní plán,“ popsal aktuální situaci Zámečník.
Elektrárna vyrobila za necelý rok provozu již 65 megawathodin elektrické energie. To je zhruba roční spotřeba sedmnácti rodinných domů. Dodává zelenou energii do sítě společnosti ČEZ, která je povinna ji ze zákona vykupovat. Na elektrárně netratí ani město Hrádek nad Nisou.
Podle starosty Martina Půty se jedná o bezrizikovou spolupráci. „Poskytli jsme jinak nevyužitou plochou střechu školy. Na oplátku nám provozovatel vyplácí dvacet procent z hrubého obratu bez ohledu na učiněné výdaje,“ popsal profit města starosta Půta.
Zelená energie je podporována státem i Evropskou unií. „Chce–li si stavebník umístit solární elektrárnu na dům, má jako fyzická osoba možnost žádat o podporu dosahující až 50 procent celkové investice. Maximální dotace je pak dvě stě tisíc,“ upřesnil Zámečník.
Podle Zámečníka se také vyplatí rozsáhlé projekty. Společnosti, které mají solární energii jako předmět své investice, mohou získat vyšší dotaci od Unie, až do výše třiceti procent investice.
„Návratnost malé elektrárny v řádu čtyři sta tisíc korun je se státní dotací přibližně pět let a u velkých projektů je tato návratnost v horizontu přibližně třinácti let,“ podotkl jednatel občanského sdružení Via Regia Jaroslav Zámečník.
Sdružení pak dále spolupracuje na projektech ve Varnsdorfu a v Žitavě. „Následující rok chceme elektrárnu více otevřít pro vědecké účely,“ předeslal Zámečník.
Sdružení elektrárnu převzalo loni 15. srpna a 5. října prodali první elektřinu.