Zatímco personál z budovy v Alešově ulici je pro zachování kdysi sloučené školy, učitelé ze Zborovské, tedy z hotelnictví, souhlasí s rozdělením.

ÚČELOVÉ PROPOUŠTĚNÍ?

„Za posledních šest let jsme svědky toho, jak vedení školy likviduje výuku ve Zborovské a propouští odtamtud učitele. Aktuálně řešíme výpovědi dvou nejkvalifikovanějších pedagožek hotelové školy, a to proto, že se nepodařilo otevřít učební obory jemný mechanik a prodavač, se kterými my z oboru hotelnictví nemáme nic společného. Jde o účelové výpovědi s cílem nás oslabit a umlčet," uvedl předseda odborové organizace Ondřej Illich, který rozdělení škol vítá.

DVOJE ODBORY

Že atmosféra na škole není dobrá, dosvědčuje i to, že před několika týdny tam vznikla druhá odborová organizace, která naopak s rozdělením nesouhlasí. „Jedině jako větší škola budeme stabilnější a výuka tu bude kvalitnější. Vidíme to na jiných menších školách, kde bojují o každého žáka a kde se učitelům krátí úvazky a každý učí, co mu přidělí, a ne podle aprobace," řekl předseda druhých odborářů Marcel Fišera.

Rozjitřenou atmosféru přijel včera do Turnova uklidňovat i hejtman Martin Půta. „Předsedkyně školské rady rozeslala žákům a rodičům e-mail o tom, že se škola ruší. Materiál vznikl bez řádného projednání ve školské radě a navíc je v něm řada nepřesností, kterými se jen straší žáci a rodiče, což považuji ze bezprecedentní. Proto jsem přijel na setkání se zaměstnanci, abych vše vysvětlil," uvedl Půta.

Na setkání ovšem vedení školy nepozvalo učitele ze Zborovské, kteří se o něm dozvěděli náhodou půl hodiny před konáním. I to dokresluje, jaké vztahy mezi vedením a těmi, kteří jsou pro vznik dvou samostatných škol, panují.

Zastánci zachování současné podoby školy se pak hejtmana několikrát dotazovali, proč o tak závažném kroku chce kraj rozhodnout krátce před volbami.

„Co když nové zastupitelstvo bude proti a vaše rozhodnutí zase zvrátí? Kde máme jistotu, že s námi nové vedení uzavře smlouvy a že tu budeme všichni pracovat?" ptala se hospodářka školy Marcela Beranová.

PŘED VOLBAMI

„Uznávám, že návrh na rozdělení škol krátce před volbami není nejlepší, ale vzhledem k tomu, jaká situace tu už rok panuje, kdy tu proti sobě stojí dva tábory učitelů, dva tábory odborářů, dva tábory rodičů, tak jinou možnost než tuto nevidím. Školy se oficiálně sloučily v roce 2009, ale je vidět, že nešlo o dobré rozhodnutí, nepovedlo se to," řekl Půta. Podle něj naopak osamostatnění hotelové školy a obchodní akademie situaci zklidní.

RODIČE

Zatím však o klidu nemůže být řeč. „Kluk si doma přečetl e-mail, který teď přišel ze školy, že se škola ruší a že bude mít problémy, pokud neudělá maturitu na jaře 2017, takže podzimní termín žádný nebude a on si ji nebude moci kde dodělat. Je z toho úplně na prášky. Považuji to za krajně nekorektní. Proč do toho taháte děti, když ještě není nic rozhodnuto?" tázal se vedení školy jeden z rodičů.

Jiní rodiče se zase předsedkyně školské rady, která e-mail poslala, zastávali s tím, že aspoň mají nějaké informace. Jiní zase nechápali, proč se musí škola kvůli vnitřním sporům rozdělit, a za jednodušší by považovali výměnu vedení školy. „Škola má dobrou pověst, a pokud tu jsou nějaké rozbroje, tak jde o manažerské selhání, které by se mělo řešit výměnou ředitele, a ne rozdělením škol," zmínil další z rodičů.

MĚSTO MÁ JASNO

Za návrat k minulosti, tedy k samostatné hotelové škole a samostatným strojním a technickým oborům ale stojí i město Turnov. „Turnov nikdy nepřijal nařízené sloučení obou škol v roce 2009. Proto také usnesení zastupitelů plně podporuje rozdělení škol na dva samostatné subjekty. Obě školy se tak budou moci lépe věnovat svému rozvoji," řekla místostarostka Petra Houšková.

NEJDŘÍV V ZÁŘÍ 2017

Jestli se školy ale skutečně rozdělí, není zatím jasné. Návrh Rady kraje musí nejprve projednat zastupitelstvo, které zasedne 30. srpna. Pokud návrh podpoří, teprve pak se kraj obrátí na ministerstvo školství, které takovou změnu musí povolit. Pokud nepovolí, škola zůstane dál sloučená. Nejbližší možný termín, kdy by se škola mohla případně rozdělit, je 1. září 2017. Ještě před zasedáním zastupitelstva se mají také pracovníci krajského odboru školství setkat se zástupci obou odborových organizací školy a zpracovat všechny jejich připomínky.