Na výsledku se pozitivně projevují zejména úspory většiny provozních i režijních nákladů.

Výrobu tepla zajišťoval v několika minulých měsíců nově vybudovaný „letní" kotel na Brandlu, který je dimenzován na minimální spotřebu tepla v mimotopném období. „V průběhu letních měsíců přestala být výtopna Rýnovice v bývalém areálu LIAZ definitivně součástí systému zásobování teplem a Jablonecká energetická tento majetek prodala. V jednání je rovněž prodej majetku výtopny Paseky," uvádí Miloš Vele, předseda představenstva Jablonecké energetické. V průběhu roku 2015 začala Jablonecká energetická v některých částech města také zajišťovat dodávky pitné vody. Jednalo se o ulice Lípová, Budovatelů, Čelakovského či část ulice Palackého.

Společnost má již také uzavřenou smlouvu s vybraným dodavatelem zemního plynu pro roky 2016 a 2017 s opcí pro rok 2018 a byl proveden nákup zemního plynu na podstatnou část roku 2016. V současnosti probíhá výběrové řízení na dodavatele elektrické energie pro rok 2016.

Jak už jsme čtenáře informovali, tak o víkendu se podařilo přepojit všech 1650 jabloneckých domácností, kterých se týkala první etapa revitalizace teplárenské soustavy v Jablonci.