Manželé Jandovi z Nové Vsi nad Nisou se v roce 2010 rozhodli, že si na střeše domu postaví fotovoltaickou elektrárnu s výkonem 5 kW. Především pro ohřev vody a vytápění domu. V době projektování vydala společnost ČEZ stop stav připojování fotovoltaických elektráren. Vzhledem k tomu,že výkon elektrárny je velice malý a pokryje pouze část spotřeb energie v domě, rozhodli se využít druhé možnosti dané zákonem – instalace ostrovního systému, tedy nepřipojeného zdroje. Podpora ze strany státu – tzv. zelený bonus – náležel podle platné legislativy bez rozdílu připojeným i nepřipojeným zdrojům. Věřili, že jim v rozumné době státní subvence celkovou investici za téměř tři čtvrtě milionu korun splatí. Ušetří elektřinu využitím energie ze slunce a místo dosud používaných pevných paliv přispějí ke zlepšení ovzduší v obci.

Rok se ale sešel s rokem a manželé šetří už jen přírodu. „Na začátku roku nám stát jako jediným majitelům fotovoltaických elektráren zrušil veškerou podporu a nedostáváme již nic, což je podle našeho názoru nespravedlivé. My nejsme ti, kteří na fotovoltaice vydělávají ohromné peníze,“ vysvětluje Romana Jandová.

„Domníváme se, že není možné, aby se stát tímto způsobem choval k řadovým občanům, nalákal rodiny k investici a zpětně podporu zrušil,“ píší manželé v dopise, který rozeslali mnoha poslancům již v březnu tohoto roku.

Sluncem na hlívu

Jaromír Vaner koupil před časem takzvaný brownfield, zchátralý zemědělský areál poblíž Turnova. Protože se dlouhodobě zabývá řídícími systémy v budovách a v energetice, rozhodl se vybudovat ostrovní systém jako zatím jediný zdroj energie v areálu a začlenit do tohoto systému také malý fotovoltaický zdroj. Energie se používá pro pěstování hlívy královské. I jemu vzali jakoukoli podporu státu. „Je to diskriminační, novela podle nás odporuje ústavě v článku o rovném zacházení,“ naráží Vaner na fakt, že velké fotovoltaické elektrárny, které dodávají proud do sítě, podporu nadále dostávají. „Jedná se o malý zdroj, který by neměl nikomu vadit. Celé řešení je pojaté tak, aby co nejvíce odpovídalo představám o budoucích soběstačných elektrických systémech. Samovýroba elektrické energie je jedna z možných cest, kterou se moderní energetika může vydat. Je víc než pravděpodobné, že jadernou elektrárnu nikdo z nás doma mít nebude, ale fotovoltaiku, palivový článek a průtokovou baterii v blízké budoucnosti mít můžeme,“ vysvětluje Vaner své představy o soběstačných systémech.

Ostrovních systémů slunečních elektráren přitom není v České republice mnoho, podle sčítání Energetického regulačního úřadu dosahuje stěží stovky . Tyto systémy produkují elektřinu v řádu kilowatt, přičemž velké elektrárny na loukách produkují i desítky megawatt elektrické energie.

Oba – Jaromír Vaner a Romana Jandová, nejdříve nezávisle na sobě, začali zkoumat, proč stát podporu ostrovním systémům zrušil. „Začali jsme obíhat poslance, senátory. Osobně, protože si nemůžeme dovolit platit lobbisty,“ poznamenal Vaner.

Snaha přinesla ovoce a začal se chystat pozměňovací návrh zákona o podporovaných zdrojích. První vzešel z dílny ministerských úředníků, druhý pak z dílny poslance Františka Sivery. „S tím, že dostaneme jen polovinu původně proplácených subvencí, nemůžeme souhlasit. Proti tomu jsme se pochopitelně ohradili. Znovu opakuji, my nejsme ti, kteří prodejem elektřiny vydělávají,“ popsala Jandová.

Návrhy a zase návrhy

Zainteresovaní tlak nevzdali. V uplynulém týdnu byl pozměňovací návrh samotným poslancem stažen. „Zdá se tedy, že je vše na dobré cestě, ale kdo ví. Existuje nebezpečí, že poslanci celý zákon odmítnou,“ poznamenal Vaner, kterému osobně hrozí další klička v zákonu. Tak, jak je původní ministerský návrh napsaný, hrozí, že podporu dostane jen ten majitel, který systém používá na výrobu energie jen a vysloveně pro objekt, na kterém je namontovaný. „Mám pěstírnu hlívy v jiném objektu, než kde je solární elektrárna, přesto jsou houby na tomto zdroji závislé. Podle stávajícího návrhu nemám na podporu nárok, nebo budu muset celou pěstíru přesunout do objektu, na kterém jsou fotovoltaická panely,“ vysvětlil Vaner.

Majitelé ostrovních fotovoltaických systémů nyní doufají, že na své slovo nezapomenou poslanci, kteří v drtivé většině přiznali, že byla situace této skupinky malých „ostrovářů“ přehlédnuta. Bez ohledu na politickou příslušnost jim slíbili při projednávání nového zákona přízeň. Zvláště pak předseda hospodářského výboru Poslanecké sněmovny parlamentu ČR Milan Urban.

„Přislíbil nám, že pokud by zákon nebyl schválený vůbec, podá v rámci poslanecké iniciativy poslanecký návrh na změnu současného zákona tak, aby byla diskriminace ostrovních systémů odstraněna,“ sdělil Vaner.

O změně zákona mají poslanci jednat ke konci tohoto týdne. Podpoří nebo potopí nejmenší výrobce elektřiny v našem státě?