Nadace Euronisa letos už rozdělila téměř dva miliony korun. V druhé vlně správní rada nadace rozhodovala o částce 630 000 korun ve prospěch neziskových organizací. Na Jablonecku získají sdružení devadesát tisíc na vybrané projekty.

„Podpořili jsme čtyřicet šest projektů z celkového počtu pětasedmdesáti žádostí,“ uvedl Jan Pelant, manažer nadace a koordinátor projektu Pozvedněte slabé.
Osm organizací z Jablonecka získalo celkem 90 000 korun. Územní organizace Svazu diabetiků příspěvek například věnuje na zajištění rehabilitačního plavání a vydávání Dia zpravodaje. Také nakoupí proužky do glukometru.
„Deset tisíc korun bude sloužit jako podpora zřízení a fungování klubu seniorů,“ uvedla ředitelka Oblastního spolku Českého červeného kříže v Jablonci Helena Ungermannová. Podle ní ale senioři nechtějí jen nečinně sedět v klubu. „Půjdeme společně na bowling, relaxovat do solné jeskyně a určitě se vypravíme plavat do jabloneckého bazénu,“ dodala.
Sdružení rodičů a přátel postižených a handicapovaných dětí Diana využije získaných dvacet tisíc korun na asistenční službu pro děti s kombinovanými vadami.

Projekty vybraných organizací

Lyžování a jiné aktivity mentálně postižených na sněhu 5 000 korun
Asistenční služba pro děti s kombinovanými vadami 20 000 korun
Terénní pečovatelská služba 10 000 korun
Rehabilitace postižených dětí pomocí koně 15 000 korun
Zajištění osobní asistence pro postižené děti 15 000 korun
Podpora zřízení a fungování klubu seniorů v ČČK 10 000 korun
Vybavení denního centra pro seniory 10 000 korun
Plavání, vydávání Dia zpravodaje, proužků do glukometru 5 000 korun