Dýchání z úst do úst. Většina lidí o něm má alespoň povědomí. Jen málokdo však ví, že u malých dětí a kojenců se postupuje jinak a velmi šetrně. Na figuríně si to včera v jablonecké nemocnici vyzkoušeli účastníci kurzu.
Jak postupovat při náhlých ohrožujících stavech u novorozenců a kojenců vysvětlil a názorně předvedl vedoucí lektorského sboru oblastního spolku Českého červeného kříže v Jablonci Miroslav Gorčík osmi zájemcům. „Evička dokáže i simulovat, že má cizí předmět v dýchacích cestách. Vysvětlujeme a předvádíme, jak se v životu ohrožující situaci zachovat,“ řekla ředitelka ČČK Oblastního spolku Jablonec Helena Ungermannová.
V závěru kurzu si každá maminka vyzkoušela poskytování první pomoci jak u malé Evičky, tak u figuríny dospělého člověka, aby pocítila rozdíl v obou případech. Kurz první pomoci budou měsíčně opakovat. Další termín je stanoven na 19. listopadu.