Zvířata nemohou chovatelé nechat dál rozmnožovat a musí zabránit také jejich úniku do volné přírody. Jejich dovoz kontrolují veterináři a celníci.

V unijním registru se nachází třeba mýval, vrána domácí, ale i želva nádherná či několik druhů veverek. Na černé listině se objevili i muntžak malý a nosál červený, které chová Zoologická zahrada v Ústí.

Ředitel zoo Lubomír Moudrý veřejnost uklidňuje, že žádné kastrace, ani nasazení antikoncepcí u zvířat prozatím kvůli seznamu nehrozí. „Čekáme na národní předpis, kde je možné, že zoologické zahrady dostanou výjimku a mohly by populaci zvířat v určitém množství udržovat pouze mezi zahradami," říká Moudrý. Podle jeho slov jednotlivé zahrady o nařízení vědí už zhruba tři roky. „V Ústí jsme se na to připravili. Postupně nahrazujeme například nosála červeného nosálem bělohubým. Přestože to z pohledu laické veřejnosti může vypadat podivně, na seznamu jsou skutečně zvířata, která původní druhy ohrožují. Obdobným případem byl v minulosti norek americký, který z naší fauny vytlačil původního norka evropského," sdělil Moudrý.

Prováděcí nařízení schválily všechny země EU včetně ČR. „V současné době se v Evropě vyskytuje přes 12 tisíc druhů, které jsou většinou neškodné. Přibližně 15 % z nich je však invazních. Nemají v přírodě přirozené nepřátele a často vytlačí druhy původní. Účelem nařízení je reagovat na narůstající problémy, které tyto invazní nepůvodní druhy způsobují," říká mluvčí Zastoupení Evropské komise v ČR Karolína Kottová.

Mezi hlavní problémy podle jejích slov patří zejména ztráta biologické rozmanitosti, přenos chorob na člověka či hospodářské škody ve výši až 12 miliard eur ročně. Nařízení EU platí od 3. srpna.

Přesto ho musí ČR nejprve zavést do svých zákonů. „Během adaptace unijního nařízení do naší legislativy se upřesní postup a stanoví, jak a kdo bude příslušný při povolání výjimek či kontrolách. Do diskuse zapojíme také zoologické zahrady a další odborníky s cílem najít nejsnadnější a funkční řešení," uvedla mluvčí ministerstva životního prostředí Petra Roubíčková.

Celoevropské nařízení bylo nutné zejména kvůli přeshraničním problémům. Například bolševník v Belgii se i po vyhubení do země hranolek znovu dostal z Francie.