Do konce srpna letošního roku by měly ustat časté úniky zápachu z továrny španělské společnosti Cikautxo v Kokoníně. Primátorovi Jablonce Milanovi Kroupovi to slíbil ředitel firmy José Maria Rincón.

„Mnohdy je tady cítit strašný zápach gumy po celém okolí, z areálu duní hluk z větráků,“ popsal jeden ze sousedů továrny v Kokoníně, okrajové části Jablonce. Časté stížnosti řešil i odbor životního prostředí jabloneckého magistrátu.

„Zabývali jsme se tím, ale odbor životního prostředí magistrátu není příslušným orgánem z hlediska ochrany ovzduší, to je krajský úřad,“ vysvětlila vedoucí odboru Ivana Řimnáčová.

Firma musí ze zákona dělat rozbory látek, které vypouští do ovzduší. Plnění zákonných limitů kontroluje Krajský úřad Libereckého kraje. Ten ale žádné pochybení neprokázal.

I proto se místní obyvatelé poprvé před několika lety obrátili na krajskou hygienickou stanici. Její technika tu také nenaměřila žádné hraniční hodnoty zápachu ani hluku. Protože ale stížnosti neutichaly, sešel se v těchto dnech primátor Jablonce Milan Kroupa přímo s ředitelem společnosti a přednesl mu výtky obyvatel.

„Na hluk a zápach si stěžují lidé z Kokonína dlouhodobě. Považoval jsem tedy za nutné se s ředitelem společnosti sejít a situaci probrat osobně,“ vysvětlil primátor.

Nadnárodní společnost ústy ředitele slíbila stav napravit. Hluk a zápach spojený s výrobou pryžových dílů zejména pro automobilový průmysl má společnost postupně omezovat. Hlučný provoz přestěhuje dál od obydlí a namontuje filtry, které omezí zápach na minimum.

Stěhování provozu v areálu firmy už prý probíhá. Odsiřovací filtry, které mají zásadně snížit šíření zápachu, slíbila společnost instalovat do konce srpna letošního roku.

Magistrát v září společně s vedením firmy prověří, zda opatření lidem v okolí pomohla. „Pokud by to nestačilo, do konce roku slíbila společnost realizovat další opatření,“ doplnil Milan Kroupa.

ZNEČIŠTĚNÁ ŘEKA

Hluk a zápach není jediný problém, se kterým se česká pobočka společnosti musela potýkat. V roce 2015 jí vyměřila Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) čtvrtmilionovou pokutu za znečištění řeky Mohelky protékající Kokonínem. Lidé inspektory opakovaně upozornili na zapáchající pěnu plující po hladině říčky. Analýzy znečištěné vody prokázaly vysoké koncentrace tenzidů, které se mimo jiné používají k odmaštění povrchů a jsou součástí speciálního výrobku používaného v technologii firmy Cikautxo.

„Při stanovování výše pokuty jsme zohlednili právě i to, že firma neplnila předepsaná technologická pravidla opakovaně,“ vysvětlila výši pokuty ředitelka libereckého inspektorátu ČIŽP Hana Kolářová.

Při kontrole, která tomuto rozhodnutí předcházela, byla zjištěna celá řada závad v zabezpečení míst, kde se nakládalo se závadnými látkami.

Podle Kolářové byl případ o to závažnější, že znečištění ohrozilo jeden ze zdrojů pitné vody pro hlavní město. Mohelka totiž patří do povodí Jizery, která je zdrojem pitné vody pro Prahu. „Závadná látka sice nezpůsobila úhyn ryb, ale došlo k jejich ohrožení,“ dodala k případu Kolářová.

Cikautxo je součástí společnosti Mondragon Corporation a specializuje se na vývoj a výrobu pryžových a plastových komponentů pro různé aplikace. Nadnárodní společnost má své závody doslova po celém světě. Pobočky má ve Španělsku, Česku, Slovensku, Rumunsku, ale i v USA, Mexiku, Indii nebo Číně.