Proti se zvedl odpor veřejnosti. „V tomto provedení by sokolovna neladila s okolím. Vypadala by možná hezky na jaře s rozkvetlými stromy, ale sokolovna tam zůstává i po zbytek roku,“ argumentoval zastupitel Jan Tempel.

Některým zastupitelům navíc vadí fakt, že městská rada podle nich údajně ignoruje doporučení poradní Komise pro vzhled města. Ta doporučila zpracovat návrh šedé varianty, jež by více korespondovala s dominantami okolí, tedy s autobusovou zastávkou a s pomníkem Tomáše Garrigue Masaryka.

Tato varianta se nakonec opět vrátila k projednání a souzněla s ní většina zastupitelů. Průčelí sokolovny tedy bude šedá. Někteří zastupitelé původně vystupovali i proti samotnému zateplení čelní strany sokolovny, která byla dostavěna v létě roku 1929.

Obávají se změny vzhledu stavby. „Zničí se portál, barva a proporce. Pokud je to nutné, ať se zateplí zevnitř,“ navrhoval zastupitel Zdeněk Lhotský. To ale podle podmínek dotace z Operačního programu Životní prostředí nebylo možné.

Nejen železnobrodský Sokol, ale i další sportovní kluby v Železném Brodě se dostaly do problematických situací po uzavření a krachu společnosti Jablonex, respektive jejího podniku Železnobrodské sklo.

Podnik totiž místní spolky bohatě sponzoroval. Kvůli navrácení majetku v podobě místní sokolovny České obci sokolské musely navíc oddíly sportovců využívající objekt přestoupit v roce 2001 od ČSTV pod Sokol. Ten však poskytuje nižší finanční prostředky na provoz místních oddílů. Místní tělovýchovná jednota neměla peníze na běžný provoz budovy, natož na investice do chátrajícího objektu. A tak jej po složitém jednání před devíti lety získalo město.

Od té doby do sokolovny město napumpovalo miliony korun a s dalšími investicemi v řádu milionů počítá. Přibylo zbrusu nové vytápění, zateplení přilehlé sportovní haly, kde vznikla i nová palubovka, kompletní rekonstrukce ubytovny. „Jen palubovka stála 900 tisíc, odkanalizování 2,5 milionu,“ vypočítal starosta Železného Brodu František Lufinka. Nyní probíhá zateplení hlavní budovy, které by mělo být hotovo v srpnu.

Problém s elektřinou

Železnobrodská radnice se po rekonstrukci objektů hodlá zaměřit i na rekonstrukci venkovních sportovišť v areálu Sportovního centra. „Hodláme koupit chladicí agregát pro kluziště, narazili jsme však na problém s kapacitou elektřiny. Potřebujeme tu silnější trafostanici,“ popsal Lufinka. V areálu by mohla vzniknout i půjčovna sportovního náčiní.

Radnice zároveň počítá s rozšířením nedaleké plochy vzniklé po demolici bývalé fabriky. K in-line dráze a workoutovému hřišti by tu mohla přibýt lezecká stěna, zázemí in-line dráhy s přístřeškem na převléknutí a případné ukrytí se před nevhodným počasím, WC a zázemí pro sklad techniky.