A samozřejmě nemůže chybět alespoň malá nápověda. Místo, kam zavítáme, je skryté v Klokočských skalách kousek od Kozákova. Tam najdeme romantickou zříceninu hradu Rotštejn. Je částečně zděná a částečně vtesaná do bloku čtyř pískovcových skal. A právě tam umístili filmaři pohádky, na kterou se ptáme, vstup do pekla.

Dlaskův statek.
Filmová hádanka: Víte, která pohádka se točila na Dlaskově statku u Turnova?

Pohádka je pro českého diváka notoricky známá. Odehrává se na malém knížectví. Tam vládne kníže, kterého to ale už nebaví a má dvě dcery. Nafoukanou Angelinu a skromnou Adélku. Dále se v příběhu objevuje vychytralý správce, čestný hoch Petr, jeho hodná babička ale také chamtivá macecha Dorota. Také je tu peklo, které pečlivě sleduje všechny hříchy a v pravou chvíli rázně zakročí. V příběhu je vyslán mladý čert Janek, aby přinesl do pekla zlou Dorotu. Omylem však přinese Petrovou babičku a když se pokouší chybu napravit, skončí s Petrem v knížecím vojsku. Dál se pak odvíjí příběh, který většina lidí ráda sleduje na Velikonoce nebo na Vánoce v televizi. Notoricky známá je pak ve spoustě domácnostech hláška kaprála o tom, že někomu něco spadlo.

Kromě hradu Rotštejn, kde je filmový vstup do pekla, se natáčelo také u Hrubé Skály, na hradě Kost a v okolí Sobotky. Peklo samotné pak najdeme na Českolipsku. Kulisy mu poskytl skalní hrad Sloup a také jeskyně Pusté kostely u Cvikova.

Hrad Rotštejn
Hrad byl krátce po roce 1250 založen šlechtici z rodu Markvarticů. Na počátku 14. století byl majitelem hradu Vok II. z Rotštejna, jemuž od roku 1312 šlechtici nejen z blízkého okolí různě na majetku a statcích škodili. Vše vyvrcholilo v roce 1318, kdy panství rotštejnské a hrad samý zpustošila veliká přesila vojska. V roce 1360 hrad držel pan Ješek z Rotštejna. V roce 1415 rod Rotštejnů vymřel a celé panství připadlo Ondřejovi či Vaňkovi Paldrovi z Vařin, jenž celé panství včetně hradu vlastnil po celou dobu husitských válek. Možná husité hrad, na rozdíl od jiných nevypálili, protože ještě po roce 1430 se sem Vaněk vrátil a našel hrad v použitelném stavu. Podle jiných zdrojů hrad dobyli roku 1426 a domácí pán pak bydlel na statku v nedaleké vsi Klokočí. K další zkáze přispělo přirozené zvětrávání pískovcových skal. Ve zprávě o prodeji z roku 1514 je již hrad uváděn jako pustý se zdmi a skalami zborcenými do nádvoří. Rotštejn byl skalním hradem s výraznými prvky zděné architektury. Přilehlé skály zároveň sloužily jako součást obranného systému. Prvky bezpečnosti byly doplněny obvyklými prostředky tehdejší doby, jako jsou brány, mosty, bašty. Tyto stavební bezpečnostní prvky se však nedochovaly, lze vidět pouze tesané výklenky. Všechny hradní budovy zanikly, o podobě skalního hradu se ale dochovaly písemné doklady.
Zdroj: wikipedia