„Jde o pilotní ověřování nového nástroje aktivní politiky zaměstnanosti, financované z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu České republiky,“ vysvětlil analytik jabloneckého Úřadu práce Michael Holý.

Projekt má za cíl pomoci zaměstnavatelům, kteří se v souvislosti s hospodářskou recesí nacházejí v obtížné ekonomické situaci a nejsou přechodně schopni zaměstnancům přidělovat práci. Projekt umožní zaměstnavatelům získat peníze na vzdělávací aktivity a cestovní náhrady. Zároveň firmy mohou získat peníze na úhradu mzdových nákladů nebo náhrad mezd zaměstnanců, kteří se vzdělávacích kurzů účastní.

Firmy působící v jabloneckém okrese budou žádat o příspěvek na místně příslušném Úřadu práce v Jablonci nad Nisou. Příslušné formuláře a další informace najdou zájemci na webu MPSV na adrese www.mpsv.cz. nebo na oddělení trhu práce Úřadu práce v Jablonci. „Potenciálním zájemcům o „Vzdělávejte se!“ doporučujeme seznámit se s Manuálem, který detailně popisuje podmínky čerpání finančních prostředků, a který je dostupný na webových stránkách MPSV,“ informoval Michal Holý.

Na druhou fázi projektu určili celkem jednu miliardu korun. „Úřad práce disponuje částkou přibližně 8,7 milionu korun. V průběhu první fáze projektu přijal celkem šedesát žádostí od šestnácti zaměstnavatelů, kromě jedné žádosti jsme všechny přijali,“ podotkl Holý. Dle sepsaných dohod bylo podpořeno 914 zaměstnanců, po předložení vyúčtování bylo zaměstnavatelům uvolněno celkem 4 815 000 korun. Zaměstnanci se zúčastňovali odborných kurzů, výuky cizích jazyků, vzdělávání ve výpočetní technice a rovněž absolvovali manažerské kurzy.

Změny, které přinesla 2. fáze, vyplynuly ze spolupráce s úřady práce a z konzultací se samotnými zaměstnavateli. Ministerstvo a úřad práce usilují o to, aby nová aktuální podoba projektu „Vzdělávejte se!“ pozitivně ovlivnila zaměstnatelnost lidí, kteří se kurzů účastní a rovněž posílila schopnost zaměstnavatelů našeho okresu vyrovnat se s obtížnou ekonomickou situací související s hospodářskou recesí.