Práce na obnově velkého zasedacího sálu probíhaly od konce května do konce října. „Kompletně se měnila parketová podlaha, elektroinstalace, výmalba, světla i nábytek,“ přiblížila mluvčí magistrátu Markéta Hozová.

Interiéru řemeslníci navrátili podobu ve stylu art deco tak, jak ji navrhl architekt Karl Winter ve 30. letech minulého století. „Veškeré původní prvky jsme renovovali, ty chybějící, jako například kryty radiátorů nebo obložení pod okny, jsme vyrobili podle dobových fotografií a původních výkresů,“ řekl restaurátor Jan Hrdina.

Ač má nový sál historickou podobu, přítomnost moderních technologií je patrná. Zatímco kabely zůstaly důmyslně skryty, očím návštěvníků neuniknou reproduktory. Ty jsou potřeba k ozvučení sálu, jehož rozměry jsou vskutku úctyhodné – je 20,5 metru dlouhý, 8,5 metru široký a 7,1 metrů vysoký.

Práce tu probíhaly zgruntu. „Parketová podlaha už byla dožilá a napadená hnilobou, proto jsme ji, stejně jako v obou postranních zasedacích místnostech, nechali vyměnit,“ popsal tajemník úřadu Marek Řeháček. Pět velkých lustrů, které místnosti dominovaly, město prodalo za 400 tisíc korun.

„Původně jsme se pro originální svítidla snažili najít uplatnění někde v Jablonci. Jejich velikost a tvar ale užití v jiném prostoru značně limitují, proto jsme se rozhodli k prodeji,“ vysvětlil Řeháček. Nový majitel lustry využije pro prezentační účely a minimálně jeden by měl zůstat v Jablonci.

Do velkého zasedacího sálu měli možnost Jablonečané nahlédnout u příležitosti dne památek 15. září, to byl ale ještě bez nábytku vyrobeného rovněž na míru podle původního návrhu ze 30. let. „Splácíme tak dluh našim předkům a zejména architektu Karlu Winterovi. Radnice by měla svým vzhledem město důstojně reprezentovat a velmi mě těší, že se nám v uplynulém období podařilo najít podporu i finance, aby se tak opět stalo i v Jablonci,“ sdělil primátor Petr Beitl.

ČEKÁ NA ZASTUPITELE

Nyní už je sál kompletně zařízený a připravený pro ustavující zasedání nového zastupitelstva. Termín zasedání ještě není pevně stanoven, čeká se na rozhodnutí soudu ve věci žalob podaných na říjnové volby. Na rekonstrukci radnice se podařilo získat i dotace – 3,7 milionu přišlo na repasi a renovaci oken. Celá akce stála po etapách 13 milionů korun. Loni přišlo zhruba 800 tisíc i na opravu fasády, exteriéru i interiéru věže a bleskosvod.

V roce 2014 došlo k rozsáhlé rekonstrukci parteru a jeho přeměně na informační centrum za 8,5 milionu. V roce 2015 začala obnova zasedacích místností ve 2. patře. Celková cena za jejich rekonstrukci je 6 milionů. K radikální rekonstrukci fasády s návratem k původní barevnosti město přistoupilo v roce 2016. První etapa se týkala západní strany radnice a věže a náklady přesáhly 13 milionů. Druhá etapa oprav vyšla na 8,1 milionu.