Pro zapálené zájemce o lidovou architekturu byl připraven komentovaný okruh po památkové rezervaci Trávníky, který odstartoval od Běliště v sobotu i v neděli ve 13 hodin. Rodiče s dětmi spolu mohli strávit hezký čas u hry Život na Bělišti, při které po nálezu 12 šifer odhalili záhadu starého nápisu na záklopovém prkně domu. Nejen rodiny s dětmi se těšily z odpoledních pohádek. V sobotu sehrál loutkový soubor Vozichet z Jablonce nad Nisou příběh o hledání ženicha Malý, hubený a jednooký a v neděli divadlo Rolnička z Liberce Barevnou pohádku.

Děti se mohly zapojit i do výtvarné dílny, kterou si pro ně připravila Lenka Hřibová ze Semínka země. V sobotu mohli návštěvníci obdivovat zručnost Ivety Dandové, která se zabývá pletením košíků z orobince, a řezbářský um pana Břetislava Jansy, který předvedl výrobu originálních dřevěných lžic. Pár kroků od Běliště se nachází Minimuzeum skleněných betlémů, které bylo možné navštívit také po oba víkendové dny. Milovníci skla a bižuterie zde měli příležitost vyrobit si vlastní šperk v korálkové dílně nebo si zakoupit výrobek firmy Kortan v prodejně minimuzea.