Zpíval kostelíčkový filharmonický sbo. Po bohoslužbě bylo pro poutníky připraveno občerstvení a nabídnuty rukodělné výrobky i další různé drobnosti. Skauti tradičně připravili pro děti a mládež různé hry a atrakce, aby se rodiče mohli alespoň chvíli soustředěně věnovat jiným lákadlům. Nedílnou součástí pouti a samotného koncertu byla vernisáž výstavy: Jan Hrubý/Kresby a grafiky. Výstava bude mít po vernisáži v rámci koncertu své pokračování v Městském muzeu na Bělišti, kde bude k vidění od června. Výnos z pouti bude investován do údržby kostelíčku a obnovy varhan a farního areálu.