Cílem této akce, kterou rýnovická věznice uspořádala společně se Svazem průmyslu a dopravy ČR, je pomoci lidem propuštěným z vězení se začleněním zpět do společnosti – tedy se získáním zaměstnání, bydlení a legálních finančních prostředků. Akce si také klade za cíl seznámit zaměstnavatele s projekty, které už fungují, a odstranit některé mýty a předsudky. Součástí workshopu byla i prohlídka výrobních prostor přímo ve věznici, kde odsouzení sestavují svítidla pro turnovskou společnost. Na snímku výstupní kontrolor.

Ilustrační foto.
Dozorce vězni při útěku z rýnovické věznice nepomáhal