V posledních letech je tento úkaz vzácný, někdy se daří na přehradě bruslit několik dní, jiné roky vůbec. Zážitkem je koneckonců i přejít hladinu přehrady křížem krážem. Bruslení si ale Jablonečané moc neužijí, již v úterý dorazila mírná obleva, která má v následujících dnech ještě zesílit.