„Během červnových vystoupení budou účinkovat úspěšné soubory ZUŠ, jako je JAZZTET, kantorský komorní sbor MyJenNěkdy, Dechový orchestr nebo dětský sbor Iuventus, gaude!,“ informoval ředitel Základní umělecké školy Jablonec nad Nisou Vít Rakušan. Jedinou výjimku v tomto zaběhnutém programu tvoří dnešek, tedy středa 13. června, kdy se na Mírovém náměstí odehraje Den zdravotně postižených.