Pouť odstartovala v 11 hodin poutní mší. Poté již načal hudební program, který samozřejmě doplňoval jarmark plný řemesel a domácích výrobků. Zkrátka nepřišly ani děti, na které kromě rukodělných dílniček čekaly třeba projížďky hasičskými vozy. Zpřístupněna byla i věž kostela, lákala burza květin. Staromilskou pouť do Bzí pořádá Bzovský okrašlovací spolek, TJ Sokol Bzí a místní dobrovolní hasiči.