Jakousi nadstavbou k výsadbě samotné bylo vybudování laviček, které rámují prostor kolem nově vysazených stromků. Lavičky vyprojektoval architekt Vladislav Toulec a skládají se ze tří různých segmentů vyjadřujících sounáležitost mezi třemi městskými částmi. Ruku k dílu přiložili místní i chalupáři, kteří také připravili v místech výsadby malé slavnosti.