Jedná se o první etapu postupné revitalizace hřbitovů v Tanvaldu. Obnova si vyžádala 475 tisíc korun. Realizace byla podpořena příspěvkem z prostředků Česko-německého fondu budoucnosti ve výši 100 tisíc a příspěvkem partnerského města Wittichenau.

Cílem projektu je postupná obnova německé části hřbitova v důstojné pietní místo s odkazem na původní německé kulturní dědictví v Tanvaldu, které zde zanechalo původní německé obyvatelstvo. Dne 2. listopadu proběhlo slavnostní žehnání křížů za účasti zástupců města, administrátora místní římskokatolické farnosti a široké veřejnosti.